ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA (BEZ PDV-a)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODLUKA

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

(pročišćeni tekst – “Narodne novine”, broj 122/14, 122/16 i 130/17)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i izvanredni tehnički pregled:

a) Opći dio
1 Moped, motocikl ili laka prikolica 12,30EUR / 92,67 HRK
2 Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor 20,25 EUR / 152,57 HRK
3 Autobus ili teretni automobil 32,55 EUR / 245,23 HRK
b) Posebni dio (ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)
4 Vozilo s dizelskim motorom 13,61 EUR / 102,58 HRK
5 Vozilo s BEZ-KAT motorom 7,04 EUR / 53,01 HRK
6 Vozilo s REG-KAT motorom 13,21 EUR / 99,56 HRK

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7 Moped, motocikl 7,04 EUR / 53,01 HRK
8 Osobni automobil 9,57 EUR / 72,84 HRK
9 Autobus, teretni automobil, priključno vozilo 16,30 EUR / 122,84 HRK

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10 Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom) 80,94 EUR / 609,87 HRK
11 Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 133,74 EUR / 1.007,68 HRK
12 Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 65,10 EUR / 490,48 HRK

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.) 6,12 EUR / 46,12 HRK
14 Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu) 2,29 EUR / 17,24 HRK
15 Ovjera prometne dozvole 6,12 EUR / 46,12 HRK
16 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije 1,90 EUR / 14,35 HRK
17 Izdavanje registarskih i izvoznih pločica 2,29 EUR / 17,24 HRK
18 Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole 6,86 EUR / 51,72 HRK
19 Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice 3,03 EUR / 22,84 HRK

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:

20 Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan 8,81 EUR / 66,37 HRK
21 Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.) 6,58 EUR / 49,57 HRK
22 Utiskivanje broja šasije na vozilo 13,21 EUR / 99,56 HRK
23 Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica 2,29 EUR / 17,24 HRK
24 Obrasci i registri tehničkog pregleda 1,24 EUR / 9,34 HRK

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.