ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA (BEZ PDV-a)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODLUKA

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

(pročišćeni tekst – “Narodne novine”, broj 122/14, 122/16 i 130/17)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i izvanredni tehnički pregled:

a) Opći dio
1 Moped, motocikl ili laka prikolica 92,67 HRK / 12,30EUR
2 Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor 152,57 HRK / 20,25 EUR
3 Autobus ili teretni automobil 245,23 HRK / 32,55 EUR
b) Posebni dio (ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)
4 Vozilo s dizelskim motorom 102,58 HRK / 13,61 EUR
5 Vozilo s BEZ-KAT motorom 53,01 HRK / 7,04 EUR
6 Vozilo s REG-KAT motorom 99,56 HRK / 13,21 EUR

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7 Moped, motocikl 53,01 HRK / 7,04 EUR
8 Osobni automobil 72,84 HRK / 9,57 EUR
9 Autobus, teretni automobil, priključno vozilo 122,84 HRK / 16,30 EUR

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10 Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom) 609,87 HRK / 80,94 EUR
11 Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 1.007,68 HRK / 133,74 EUR
12 Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom) 490,48 HRK / 65,10 EUR

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.) 46,12 HRK / 6,12 EUR
14 Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu) 17,24 HRK / 2,29 EUR
15 Ovjera prometne dozvole 46,12 HRK / 6,12 EUR
16 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije 14,35 HRK / 1,90 EUR
17 Izdavanje registarskih i izvoznih pločica 17,24 HRK / 2,29 EUR
18 Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole 51,72 HRK / 6,86 EUR
19 Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice 22,84 HRK / 3,03 EUR

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:

20 Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan 66,37 HRK / 8,81 EUR
21 Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.) 49,57 HRK / 6,58 EUR
22 Utiskivanje broja šasije na vozilo 99,56 HRK / 13,21 EUR
23 Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica 17,24 HRK / 2,29 EUR
24 Obrasci i registri tehničkog pregleda 9,34 HRK / 1,24 EUR

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 Euro

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.